Rendszerintegráció

Koherencia, optimalizáció, hatékonyság

Az integráció célja, hogy egy szervezet meglévő és a különféle folyamatok során keletkező adatait, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokat a heterogén szerkezet és tartalom ellenére átláthatóvá tegye. Ezáltal válik lehetővé az erőforrások optimális kihasználása, megfelelő céltartalékok képzése, a váratlan helyzetekben adott gyors és hatékony reakció. Az integráció így létfontosságú eleme a versenyképességnek az élet minden területén, a szervezetek méretétől függetlenül.

Az iCode feltárja az ügyfelek szervezeti felépítését, folyamatait, szereplőit; a keletkező adatok szerkezetét és mozgását; felméri a rendelkezésre álló informatikai eszközöket. Ezen információk birtokában az ügyféllel együttműködve integrációs tervet dolgozunk ki, javaslatot teszünk a felhasználandó illetve kifejlesztendő komponensekre, hardver architektúrára - akár a teljes architektúra és bevezetési terv szintjéig.